Diensten

Wij leveren naast onze producten ook kennis van natuurlijke systemen aan onze afnemers. Zo worden onze afnemers ondersteund in het gehele proces; voorbereiding, toepassing, monitoring. De nadruk ligt op het verhogen van de slagingskans van uw strategie op het gebied van biologische gewasbescherming. Coaching helpt u om uw kennis actueel te houden en te vertalen naar de praktijk.

Coaching

Onze specialisten helpen u bij diverse vragen betreffende:

  • Monitoring van ziekten en/of plagen
  • Levenscyclus en ontwikkeling van ziekten en/of plagen
  • Teeltomstandigheden (klimaat, bemesting, bodemleven e.d.)
  • Inzetstrategie
  • Geïntegreerde gewasbescherming
  • Biodiversiteit
  • Bodemleven

Cursussen en bijeenkomsten

Onze organisatie verzorgt cursussen op verschillende bedrijfsniveaus en tevens informatiebijeenkomsten. Jaarlijks organiseren wij diverse bijeenkomsten om u te informeren over de laatste ontwikkelingen. Wij doen dit graag op een interactieve manier, met behulp van praktijkproeven, lezingen en workshops.

Coaching

Cursussen