Nieuws

Nieuw product extra stap in tripsbestrijding

Atheta coriaria heeft meerdere schadelijke bodemorganismen op het menu staan. De Californische trips (larvale stadia en poppen) is er daar één van. Daarom is de inzet van Atheta coriaria een schakel die niet mag ontbreken in de totale aanpak van trips.

Naast de Californische trips vormen ook varenrouwmuggen (eieren, larven en poppen) en oevervliegen een belangrijke voedselbron. De larven van de varenrouwmug voeden zich met levend materiaal, zoals wortels en stengels. Door de vraatschade ontstaan invalspoorten voor secundaire plantenziekten zoals Pythium, Phytophthora, Botrytis, Fusarium en Verticillium. Ook heeft de Atheta coriaria een bestrijdend effect op de eieren en kleine larven van de mot Duponchelia. Atheta coriaria is hierdoor een zeer effectieve bestrijder in tal van sier- en groentegewassen waarin sprake is van bovengenoemde plagen.

Kweekemmer

Biopol Natural heeft een speciale kweekemmer ontwikkeld met ideale omstandigheden voor de kortschildkever Atheta coriaria. Door het bijvoeren van de Atheta coriaria op locatie kunnen er gedurende 6 tot 8 weken nieuwe kevers worden geproduceerd. In vergelijking met los materiaal komt er een veelvoud aan kevers uit de speciaal vormgegeven emmer. Door de uitloopmogelijkheden ontstaat er een constante aanvoer van Atheta coriaria in het gewas. De kweekemmer bevat voldoende kweekgrond, een koker Atheta coriaria à 500 kevers, speciaal Atheta-voer en een gebruiksaanwijzing. De emmer wordt uit de zon, op een beschutte plek in de kas geplaatst. Indien er op die plaats volgens schema bijgevoerd en beneveld wordt, lopen de kevers 6 tot 8 weken uit in het gewas. Op de website www.biopol.nl vindt u meer informatie.

20-03-2017