Agricolle is een product met een zuiver fysiek werkingsmechanisme. Dit is gebaseerd op de eigenschappen van een aantal natuurlijke polysachariden welke uit zeewier zijn verkregen. Agricolle werkt in principe als een tijdelijke vloeibare vangplaat.

Door de moleculaire samenstelling uitstekend geschikt om plaaginsecten zoals,

 

                - witte vlieg, spintmijten, trips,

                - verschillende soorten bladluis

                - perenbladvlo

                - schild- dop- en wolluis

 

op planten, bodem of op een andere ondergrond te vangen, te fixeren, en zodoende hun aantal te reduceren.

Het middel is ook prima geschikt tegen echte meeldauw.(het wit)

 

In de samenstelling van Agricolle zit geen biologisch of chemisch middel wat direct insecten dood

Agricolle is een niet- toxisch middel en daarom is er geen wachttijd voor de oogst of na een behandeling nodig.

Het middel is probleemloos te combineren met biologische en ge´ntegreerde bestrijdingsmethoden en met de bestuiving door hommels

Agricolle is een zuiver contactmiddel en daarom is het van groot belang dat de te bestrijden insecten, tijdens het spuiten, goed door het middel worden geraakt. .

Door de unieke samenstelling en werking kan er geen resistentie plaatsvinden.

Gebruik Agicolle in de vroege morgen of in de late namiddag wanneer de insecten minder actief zijn. Pas het product niet toe bij volle zon of bij temperaturen boven 30║C om te voorkomen dat het middel te snel droogt. Een volledige bedekking van de te behandelen oppervlakken is noodzakelijk

Agicolle kan op de meeste gewassen gebruikt worden, en is bijzonder geschikt voor;

                - tomaat, paprika, aubergine

                - komkommer, courgette, meloen en watermeloen

                - aardbeien

                - peren en andere fruitgewassen

                - sierteeltgewassen

 

Agricolle is niet op alle gewassoorten en -variŰteiten getest, noch onder alle teeltomstandigheden. Aanbevolen wordt om een test uit te voeren op een beperkt aantal planten alvorens het product op het gehele gewas toe te passen. Bij gebruik van Agricolle op siergewassen en bloeiende gewassen wordt nadrukkelijk aanbevolen van te voren nauwkeurig te beoordelen of de toepassing eventuele schadelijke gevolgen voor het gewas kan hebben.

 

Verpakking 3 Liter per fles, 4 flessen per doos

 

DOSERING: 300 ml/100 liter water is de basis dosering voor alle plagen

                       400 ml/100 liter water bij ernstige spintmijt aantasting

 

TOEPASSING:

Schud de verpakking voor gebruik.

Gebruik goed gereinigd gereedschap en materieel en meng Agricolle niet met andere producten.

Raadpleeg voor nadere informatie onze technische adviseurs.

De werking van agricolle in figuur weergegeven:

 

Polysachariden verdeeld in de opdrogende vloeistof komt op of onder het blad

Terwijl het water verdampt ...... kleven en omkapselen de polysachariden op/aan larven/adulten   Er vindt obstructie van de ademhalings-structuren plaats De larven/adulten verstikken/verhongeren